Basque Urban Graffiti Artist

Graffitia Baliarraingo Laiadoreak

Laiaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat lan komunala eskatzen zuela zen, herri-lana edo auzo-lana. Normalean bi familia edo gehiago elkarrekin lanean aritzen ziren bata bestearen lurrean eta gero bestearenan. Familiako kide guztiek parte hartzen zuten genero-bereizketarik gabe. Gehienetan lurra ereiteko era hau festa batean bihurtzen zen, askotan umeek ere parte hartzen zutelarik. Labore lan era honek familien arteko lankidetza saritzen zuen, eta komunitatea elkarrekin mantentzen laguntzen zuen, beste edozein faktorek ez bezala.
Aipatu bezala Laiaren beste ezaugarri garrantzitsu bat genero-bereizketarik ez zuela egiten zen eta berdintasuna ustartzen zuen. Baliarraineko irudian ikusten den moduan emakumeak eta gizonak batera aritzen ziren lanean nahiz eta Laia oso gogorra izan, ez bait zuen eskatzen aratuaren edo animalien nagusitasunean behar zen indarra. Antropologoen arabera, tiroko eta nekazaritzako animalien kontrola faktore garrantzitsua zen gizonek nekazal gizarteetan emakumeak menderatzeko. Mendiko emakumeek ez zioten aurre egiten lan-desabantaila horri, eta horrek lagundu zezakeen beste eremu batzuetan, hala nola herentziazko ohituretan, emakumeen berdintasuna berresten.

Next Post

© 2023 NEXGRAFF

Designed by Mikelota